جهت دانلود سوالات ارشد ترمی به صورت پکیج های جامع و طبقه بندی شده لطقا از لینک زیر دانلود نمایید.

پکیج های رمزگذاری شده اند.

هزینه سوالات یک رشته 30 هزار تمان می شود.هزینه را واریز و سپس ش فیش واریزی را به همراه اسم رشته به شماره 09302511615 پیامک کنید تا سریعا رمز ها برایتان ارسال شود.


ش کارت ملی به نام نیساری

6037991177054248


ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فلسفه اخلاق پيام نور120 سوال از 20 درس    کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم قرآن و حدیث پيام نور117 سوال از 26 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فلسفه و کلام پيام نور140 سوال از 23 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد نهج البلاغه پيام نور113 سوال از 20درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی پيام نور 134 تا سوال از 19 درس کلیک کنید...                           

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد تاریخ تشیع پيام نور201 سوال از 24 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی پيام نور79 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش پيام نور112 درس از 15 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی  پیام نور63 سوال از 12 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زبان شناسی همگانی پيام نور148 سوال از 23 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زیست شناسی گرایش علوم گیاهی پيام نور67 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زیست شناسی گرایش علوم جانوری پيام نور160 سوال از 36 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پيام نور177 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد جغرافیا گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری پيام نور211 سوال از 30 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیپيام نور154 سوال از 33 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد  زیست شناسی-گرایش بیوشیمی94 سوال از 18 درس کلیک کنید...

 

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زيست شناسي بيوتكنولوژي ميكروبيپيام نور30 سوال از 12 درس کلیک کنید...

ü     , دانلود+سوال+زمین شناسی گرایش زمین شناسی اقتصاديپيام نور112 سوال از 23 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زمین شناسی گرایش  پترولوژی39 سوال از 17 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زمین شناسی گرایش آب شناسی ئیدروزلوژی پيام نور75 سوال از 23 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد زمین شناسی  چینه و فسیل235 سوال از 43 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی پيام نور46 سوال از 6 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فیزیک گرایش زمینه ذرات بنیادی پيام نور84 سوال از 19 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد پيام نور140 سوال از 13 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد فیتوشیمی پيام نور94 سوال از 18 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی پيام نور185 سوال از 24درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه پيام نور93سوال از 21 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک پيام نور124سوال از 29 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد شیمی گرایش شیمی معدنی پيام نور99 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی پيام نور47 سوال از 10 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد کشاورزی گرایش زراعت پيام نور186 سوال از 17 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی پيام نور174 سوال از 46 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی پيام نور92 سوال از 27 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد جامعه شناسی توسعه پيام نور174 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی پيام نور63 سوال از 9 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد روان شناسی عمومی پيام نور149 سوال از 21 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد حقوق بین الملل پيام نور490 سوال از 36 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی پيام نور 10 سوال از 10 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد حقوق خصوصی پيام نور200 سوال از 15 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پيام نور51 سوال از 21 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش پيام نور41 سوال از 8 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت رسانه پيام نور125 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد پژوهش هنر پيام نور101 سوال از 22 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم سیاسی پيام نور105 سوال از 17 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد علوم اقتصادی پيام نور258 سوال از 27 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد حسابداری پيام نور448 سوال از 41 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ارشد ترمی مدیریت فناوری اطلاعات571 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت ام بی ای (m.b.a) پيام نور250 سوال از 20 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک پيام نور428 سوال از 26 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی صادرات پيام نور334 سوال از 27 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اجرایی پيام نور245 سوال از 17 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل پيام نور443 سوال از 30 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی پيام نور229 سوال از 23 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها پيام نور348 سوال از 26 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی پيام نور204 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول پيام نور542 سوال از 25 ذرس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی پيام نور393 سوال از 35 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد  مهندسی کامپیوتر110 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد آمار ریاضی پيام نور365 سوال از 27 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی پيام نور85 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات پيام نور88 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد ریاضی محض گرایش آنالیز پيام نور70 سوال از 19 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد ریاضی محض گرایش جبر پيام نور118 سوال از 21 دزس

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری پيام نور185 سوال از 25 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع پيام نور167 سوال از 19 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی پيام نور110 نمونه سوال از 12 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی راه و ترابری پيام نور147 سوال از 16 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مهندسی معماری پيام نور32 سوال از 8 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مكانيك طراحي كاربرديپيام نور20 سوال از 8 درس کلیک کنید...

ü     دانلود پکیج سوالات ترمی ارشد مدبریت آموزشی120 سوال از 20 درس کلیک کنید...


برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال اول 91 پیام نور, سوالات بهمن 91 پیام نور
+ نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ و ساعت 9:40 |

هر آزمون يا سوالي كه به دنبالش هستيد!!!!!!

 تماس همين حالا

 07825226722

09302511615


نمونه سوالات  دروس عمومی   پیام نور,

نمونه سوالات  رشته  مهندسی کامپیوتر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حقوق  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حسابداری  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مدیریت صنعتی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور,

نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور,

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور,

نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و هنر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته صنایع دستی پیام نور,

نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور,

نمونه سوالات رشته کتابداری پیام نور,

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان پیام نور,

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی اجرایی پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مهندسی صنایع   پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی علوم دامی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی آب و خاک پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی تولیدات دامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی علوم کشاورزِی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور,

نمونه سوالات رشته شیمی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته روانشناسی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته آمار و ریاضی   پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی پیام نور,


و برای دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91 به صورت یکجا (شامل همه رشته ها) بر روی جملات زیر کلیک نمایید.


دانلود قسمت اول نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت دوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت سوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت چهارم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91


  دانلود آزمون های فراگیر کارشناسی ۳۰ دی ماه ۹۰(همه آزمون ها)

                         دانلود آزمون های فراگیر ارشد ۳۰ دی ماه سال ۹۰ (همه آزمون ها)

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت سوم

********************************************************************

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت سوم*******************************************

نمونه سوالات ارشد پیام نور(آزمون های پایان ترم داخلی )

برای تمامی رشته ها موجود می باشد جهت دانلود یک رشته

رایگان لطفا اینجا کلیک نمایید.


***********************

از هر رشته ارشد 4 نیمسال موجود است.


همه رشته ها موجود هستند.


قیمت هر رشته از رشته های زیر ده هزار تومان می باشد.

رشته اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی

رشته زبان شناسی همگانی

رشته مدیریت  ام. بی .ای  (M.B.A)

رشته مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک

رشته مدیریت اجرایی-گرایش بازاریابی صادرات

رشته مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت اجرایی

رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل

 رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی

 رشته مدیریت دولتی- گرایش  تشکیلات و روش ها

 رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت مالی دولتی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته زبان وادبیات انگلیسی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی روستایی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا-گرایش اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

رشته آمار ریاضی

رشته حسابداری

رشته ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات

رشته ریاضی کاربردی-گرایش انالیز عددی

رشته ریاضی محض-گرایش جبر

رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز

رشته زمین شناسی-گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

رشته زمین شناسی-گرایش زمین شناسی اقتصادی

رشته شیمی-گرایش شیمی آلی

رشته شیمی-گرایش شیمی تجزیه

رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک

رشته شیمی-گرایش شیمی معدنی

رشته فیتوشیمی

رشته بیوشیمی

مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی

رشته علوم اقتصادی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

نمونه سوالات تمامی رشته های ارشد ترمی دانشگاه پیام نور موجود است.


برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوال نیمسال دوم 92 پیام نور, نیمسال اول 91, 92 پیام نور نمونه سوال نیمسال اول 91, 92 دانشگاه پیام نور
+ نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 1:2 |

هر آزمون يا سوالي كه به دنبالش هستيد!!!!!!

 تماس همين حالا

 07825226722

09302511615


نمونه سوالات  دروس عمومی   پیام نور,

نمونه سوالات  رشته  مهندسی کامپیوتر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حقوق  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته حسابداری  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مدیریت صنعتی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور,

نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور,

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور,

نمونه سوالات رشته طراحی پارچه و هنر  پیام نور,

نمونه سوالات رشته صنایع دستی پیام نور,

نمونه سوالات رشته فیزیک پیام نور,

نمونه سوالات رشته کتابداری پیام نور,

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان پیام نور,

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور,

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی اجرایی پیام نور,

نمونه سوالات  رشته مهندسی صنایع   پیام نور,

نمونه سوالات رشته مهندسی علوم دامی  پیام نور,

نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی اقتصاد کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی آب و خاک پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی تولیدات دامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی علوم کشاورزِی پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون پیام نور,

نمونه سوالات رشته  مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست پیام نور,

نمونه سوالات رشته شیمی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته روانشناسی  پیام نور,

نمونه سوالات  رشته آمار و ریاضی   پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش ادیان و عرفان پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش آموزش دینی و عربی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پیام نور,

نمونه سوالات رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش امور تربیتی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه پیام نور,

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش مددکاری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش جغرافیای انسانی و طبیعی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی پیام نور,

نمونه سوالات رشته جغرافیا گرایش آب و هوا شناسی پیام نور,


و برای دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91 به صورت یکجا (شامل همه رشته ها) بر روی جملات زیر کلیک نمایید.


دانلود قسمت اول نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت دوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت سوم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91

دانلود قسمت چهارم نمونه سوالات نیمسال دوم 90-91


  دانلود آزمون های فراگیر کارشناسی ۳۰ دی ماه ۹۰(همه آزمون ها)

                         دانلود آزمون های فراگیر ارشد ۳۰ دی ماه سال ۹۰ (همه آزمون ها)

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 قسمت سوم

********************************************************************

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت اول

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت دوم

نمونه سوالات نیمسال دوم 90-89 قسمت سوم*******************************************

نمونه سوالات ارشد پیام نور(آزمون های پایان ترم داخلی )

برای تمامی رشته ها موجود می باشد جهت دانلود یک رشته

رایگان لطفا اینجا کلیک نمایید.


***********************

از هر رشته ارشد 4 نیمسال موجود است.


همه رشته ها موجود هستند.


قیمت هر رشته از رشته های زیر ده هزار تومان می باشد.

رشته اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی

رشته زبان شناسی همگانی

رشته مدیریت  ام. بی .ای  (M.B.A)

رشته مدیریت اجرایی-گرایش استراتژیک

رشته مدیریت اجرایی-گرایش بازاریابی صادرات

رشته مدیریت اجرایی-گرایش مدیریت اجرایی

رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل

 رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی

 رشته مدیریت دولتی- گرایش  تشکیلات و روش ها

 رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت منابع انسانی

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت تحول

 رشته مدیریت دولتی-گرایش مدیریت مالی دولتی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته زبان وادبیات انگلیسی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی روستایی

رشته جغرافیا-گرایش برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیا-گرایش اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

رشته آمار ریاضی

رشته حسابداری

رشته ریاضی کاربردی-گرایش تحقیق در عملیات

رشته ریاضی کاربردی-گرایش انالیز عددی

رشته ریاضی محض-گرایش جبر

رشته ریاضی محض-گرایش آنالیز

رشته زمین شناسی-گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی

رشته زمین شناسی-گرایش زمین شناسی اقتصادی

رشته شیمی-گرایش شیمی آلی

رشته شیمی-گرایش شیمی تجزیه

رشته شیمی-گرایش شیمی فیزیک

رشته شیمی-گرایش شیمی معدنی

رشته فیتوشیمی

رشته بیوشیمی

مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی

رشته علوم اقتصادی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار

نمونه سوالات تمامی رشته های ارشد ترمی دانشگاه پیام نور موجود است.برچسب‌ها: نمونه سوال نیمسال اول 92 پیام نور, نمونه سوالات نیمسال اول 91 پیام نور, سوالات بهمن 91 پیام نور
+ نوشته شده توسط >>>جهت خرید سوال تماس بگیرید09302511615 در جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 22:29 |